Privacy en Disclaimer

Tijdens uw bezoek aan onze internetsite kan Stijl Reizen persoons- en adresgegevens over u verzamelen. Uw persoons- en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt om uw informatieaanvraag of bestelling op de juiste wijze te kunnen afhandelen. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Hiermee voldoen wij aan de eis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.

Stijl Reizen werkt uitsluitend met gerenommeerde partijen met wie is overeengekomen dat persoons- en adresgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Wij kunnen informatie over het gebruik van onze internetsite verzamelen en analyseren. Het doel hiervan is om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met Stijl Reizen.

Copyright

Deze internetsite wordt u aangeboden door Stijl Reizen. Op de inhoud van deze site heeft Stijl Reizen het auteursrecht. Van deze site mag niets worden veranderd en of worden gekopie�rd.

Aansprakelijkheid

Stijl Reizen zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking, en besteed de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud van de site. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie verouderd of niet meer juist is. Stijl Reizen kan geen garanties geven voor beschikbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid. Stijl Reizen aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van fouten of andere onvolkomenheden in de via de site verkregen informatie. Constateert u onvolledigheden en of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt aan: info@stijlreizen.nl

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Stijl Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschikbaarheid van deze sites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.

Tel: 038 - 8 511 555

ma t/m za: 08.00 - 17.00 uur

b.g.g.: 06 - 5322 8622

         

Rolstoeltouringcar

Wij beschikken nu ook over een rolstoeltouringcar die plek biedt aan maximaal 14 rolstoelen.